Search
Close this search box.

Uit het archief van Sjaak Hoes

Deel 1

Sjaak had in zijn archief o.a. een deel van De Gelderlander van 17 januari 1962 bewaard. Bij het lezen van die krant werd mij duidelijk dat hij dat deed vanwege het verslag met foto over de “Grootscheepse uitbreiding van de uitbreidingsplannen der gem. Ewijk”. Vóór 1980 vormden Winssen en Ewijk samen de gemeente Ewijk.

Ewijk kende destijds een centrum wat begrensd werd door de Van Heemstraweg, Julianastraat, Pater van Boxtelweg en Klapstraat (nu Klaphekstraat). Buiten het centrum was sprake van lintbebouwing.

Het plan voorzag in de uitbreiding ten westen van de Julianastraat en ten zuiden van de Pater van Boxtelweg. Welk besluit er over dit plan is genomen, is mij niet bekend. In ieder geval zijn in ca. 1963 de ‘Giesbertswoningen’ gebouwd in de Burgemeester Overmarsstraat en ongeveer in dezelfde periode in de Pastoor Hootsmansstraat de woningen langs de oostkant en de ‘zilverhuisjes’ aan de westkant. Eind jaren ’60 volgde de eerste uitbreiding van het centrum aan de oostkant van de Vordingstraat, de Piet Jansenstraat, het Ireneplantsoen en de wethouder Loeffenstraat.

Voor de jeugd van Ewijk werd een speeltuin opgericht. Daar, op het veldje waar de kiosk stond en waar Burgemeester Overmarsstraat en Pastoor Hootsmansstraat samen kwamen. Op de tekening is het voetbalveld van VV Ewijk niet zichtbaar. Dat lag destijds aan de Van Heemstraweg direct aan de westkant van de huidige A50. Het verhuisde later naar de plek van het huidige hoofdveld met daarnaast een trainingsveld. Het werd door een paadje verbonden met de blokhutten aan het Kerkpad op de hoek van de St. Janspas (zichtbaar op de foto, rechts van de P van kerkpad). Van een clubgebouw was destijds nog geen sprake. De spelers konden zich in de blokhutten omkleden en in de pauze werd door de buurtbewoners thee geserveerd.

Die blokhutten werden voornamelijk gebruikt door Scouting. De gidsen op de hoek, de middelste werd gebruikt door de wandelclub en de voetbalclub en de derde blokhut werd gebruikt door de welpen en verkenners, en soms ook door senior voetballers.

In het krantenverslag is ook sprake van bouw van een nieuw gemeentehuis op de plek waar nu ‘De Boskamp’ ligt. Dat vond men destijds nodig om de kruising van de Van Heemstraweg met de Julianastraat en Binnenweg veiliger te maken. Het gemeentehuis moest wijken. Maar dát plan ging niet door. Sterker nog, er is in Ewijk nooit meer een nieuw gemeentehuis gebouwd! De uitdrukking, regeren is vooruitzien, ging toen kennelijk ook al op.

Ook werden er plannen vermeld voor uitbreiding van de VGLO-school. Nu, heden ten dagen, is men in Ewijk en daarbuiten nog steeds blij dat die plannen niet zijn doorgegaan want kort daarna werd het instructiebadje (nu zwembad ‘De Tuimelaar’) tot ieders tevredenheid aangelegd. In eerste instantie werd dit bad door de gemeente beheerd maar al decennia lang zorgen vrijwilligers voor het beheer en de exploitatie van het populaire badje.

Met dank aan de erfgenamen van Sjaak Hoes en de bijdrage van Arno Spin.

Namens HBB,
Geert Hendriks

Komende activiteiten
Fietsen
vanaf ’t Hart
donderdag
9 mei
13:30-16:30
Bingomiddag
in ’t Hart
vrijdag
31 mei
14:00-17:00
Bingomiddag
in ’t Hart
vrijdag
28 juni
14:00-17:00
Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA ’t Hart

Maandag Biljarten

Vrij kaarten

13.30-17.00

13.30-17.00

Dinsdag Inloophuis

Workshop tekenen

09.30-12.00

14.00-16.00

Woensdag Biljarten

Prijsrikken

13.30-17.00

13.30-17.00

Donderdag Hartensoos

Eetpunt

09.30-12.30

12.30-14:00

Vrijdag